Skolskjuts grundskoleelever

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan om skolskjuts görs  för ett läsår i taget om eleven har:​

  • Långt avstånd till skolan
  • Annan orsak (t.ex. växelvist boende och medicinska skäl)

För att elev i grundskolan ska få kostnadsfri skolskjuts ska närmaste gång- och cykelväg från bostaden (elevens folkbokföringsadress) till den anvisade skolan vara minst:

  • Förskoleklass - årskurs 3: mer än 2 km.
  • Årskurs 4 - 9: mer än 3 km.

Mätningen sker från bostadens tomtgräns till skolan efter närmsta gång- och cykelväg, avståndet mäts genom kommunens GIS-system.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa