Synpunkter och klagomål

LÄS MER

Överkalix kommun vill bli ännu bättre på att ge service av hög kvalitet. Därför vill vi ha synpunkter på våra verksamheter så vi kan ha en bra dialog med medborgare, besökare och övriga.

Via denna e-tjänst kan du lämna in dina synpunkter (förslag, beröm eller klagomål). Du kan välja att vara anonym, men då kan vi inte lämna någon återkoppling direkt till dig.

Du kan inte ta upp personliga ärenden här, då ska du vända dig till en handläggare istället. Här lämnar du synpunkter eller förslag som kan vara till fördel för alla medborgare.
 
Om det däremot är ett fel som du vill rapportera så gör du det via Felanmälan:

Felanmälan - Överkalix.se (overkalix.se)  

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa