Uppsägning av förskola/fritidshem

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Uppsägning av plats görs skriftligt, senast 1 månad innan barnet slutar. Avgift betalas under uppsägningstiden. Uppsägningsdatum = uppsägningens ankomstdatum till kommunledningskontoret.

För placering vid fritidshem gäller att vid föräldraledighet och arbetslöshet debiteras avgift för hel aktuell månad. Platsen får därmed behållas månaden ut.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa