Tillbuds- och olycksrapportering för brandfarliga eller explosiva varor

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den som bedriver tillståndspliktig hantering av brandfarlig/explosiv vara enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) ska rapportera om tillbud eller olyckor sker. Rapportering bör ske så kort tid efter tillbudet eller olyckan som möjligt. Din skyldighet regleras i 12 § i Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa