Medborgarförslag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Överkalix kommunfullmäktige har beslutat att från och med den 1 juni 2019 ge kommunmedborgarna möjlighet att lämna in förslag, som kan komma att utredas och införas i kommunen. Initiativet ska handla om sådant som är en kommunal angelägenhet för att bli föremål för utredning.

Ett medborgarförslag behöver inte vara utformat på ett speciellt sätt, men det ska lämnas skriftligen och vara undertecknat med namn och adress av den eller de medborgare som lämnar förslaget.

När vi får in ditt medborgarförslag registreras det. Sedan görs bedömningen vilken av kommunens verksamheter eller tjänstemän som ska utreda frågan, beroende på vilket område det handlar om. Efter att en utredning gjorts presenteras ett förslag till politiken.

Du som skrivit ett medborgarförslag får ett svar av kommunen när beslut är fattat, och har du en riktigt bra idé finns det möjlighet att politikerna beslutar att genomföra ditt förslag.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa