Tillfälligt serveringstillstånd slutet sällskap

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Välkommen att ansöka om tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap i Överkalix kommun!

Ansök via e-tjänst
Här ansöker företag, förening eller stiftelse om tillfälligt tillstånd att servera alkoholhaltiga drycker till slutet sällskap enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622).
När du företräder din organisation så kan du använda din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör ansökan.

Ansök via blankett
Vill du istället ansöka via blankett så kan du skicka eller lämna in blanketten till:

Postadress:
Överkalix Kommun
Bygg- och Miljönämnden
956 81 Överkalix

Besöksadress:
Överkalix Kommun
Storgatan 17
Överkalix

Handlingar som du ska bifoga
Det blir smidigare för dig om du har de handlingar du behöver klart innan du startar e-tjänsten. Om du inte har dina handlingar tillgängliga för tillfället så kan du påbörja ditt ärende men spara det och avsluta det vid ett senare tillfälle.

En prövningsavgift tas ut vid en ny ansökan.
Läs mer om tillfälligt serveringstillstånd och avgifter samt om vilka handlingar som krävs.

Ansökningar om servering till slutet sällskap prövas inom 3 veckor från det att ansökan är komplett.

Beslut om stadigvarande tillstånd fattas av alkoholhandläggaren.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa